Radovi sa okruglog stola

Inkluzija djece s poteskocama u razvoju u redovan sistem odgoja i obrazovanja (Prikaz inkluzije iz prakse nastavnika osnovne skole)

Metodicki pristup usmjeren na dijete sa evidentiranom govornom poteskocom

Innkluzija – nedoumice i perspektive

Utjecaj teorije Ekologija ljudskog razvoja na sistem rane intervencije

uslovi i pretpostavke za uspjenu implementaciju inkluzije

Inkluzivni procesi u svjetlu socijalnog modela poimanja poteskoca – neka iskustva iz Sarajevskog kantona

Inkluzija, osnovno mjerilo kvaliteta zivota obitelji djece s intelektualnim i razvojnim onesposobljenjima

Provedba inkluzivnog obrazovanja u osnovnim skolama na podrucju Bosansko – podrinjskog kantona Gorazde

Inkluzija – nedoumice i perspektive

U pravcu inkluzivne skole

Inkluzija kao zadaca drustva (Obrazovanje djece s posebnim potrebama danas u BiH)

Inkluzija u Bosni i Hercegovini

Strucno usavrsavanje nastavnika i inkluzija u obrazovanju

Uloga ucitelja i strategija ucenja u inkluzivnoj nastavi

Vidjenje inkluzije s pozicije nastavnika

Inkluzija i problemi u njenom sprovodjenju kod nas, sa posebnim osvrtom na ZE-DO kanton

Primjeri realizacije aktivnosti u inkluzivnoj nastavi u osnovnoj skoli

Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj skoli

Stanje, mogucnosti i perspektive inkluzivnog obrazovanja u JU OS Basigovci u Basigovcima

Specijalna ustanova kao znacajan resurs u inkluzivnom procesu

Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama u Zenici

Stavovi roditelja djece redovne populacije prema integraciji djece sa posebnim potrebama

Nepozeljni oblici ponasanja ucenika sa intelektualnim teskocama u inkluzivnom i specijalnom obrazovanju