Kontakt

Kontakt

Gdje se nalazimo?

Adresa:

Azize Šaćirbegović 80

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

e-mail: udruzenjedefektologaks@yahoo.com

Žiro račun:

KM – 3389002200345973

DEVIZNI – 393386904831890215 UniCredit Bank

SWIFT: UNCRBA 22