Category: Zbornik radova

Zbornik Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji (MPER)

Zbornik Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji (MPER)

Zbornik radova Multidisciplinarni Pristupi u Edukaciji i Rehabilitaciji (MPER) pokriva raznolik spektar multidisciplinarnih pristupa u edukaciji i rehabilitaciji, te se objavljuje u suradnji s Udruženjem edukatora-rehabilitatora STOL i Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Sarajevu....