Category: Konkurs

Konkurs

Konkurs

JU Zavod „Mjedenica“ raspisuje Konkurs za prijem zaposlenika, između ostalog i nastavnika defektologa (2 radna mjesta) i odgajatelja defektologa (2 radna mjesta). Konkurs je objavljen 4.1.2016., a rok za prijavu je 8 dana od...